ข่าวสุขภาพและกีฬา

ม.วลัยลักษณ์ คว้า 14 เหรียญทอง อยู่ลำดับ 7 กีฬา สกอ.ครั้งที่ 35

การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสโมสรวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 123 คน ใน 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ กรีฑา เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ำ กอล์ฟ และแอโรบิกผลปรากฏว่านักกีฬาจากม.วลัยลักษณ์ สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ 14 เหรียญทอง 6 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง อยู่ในลำดับที่ 7 จากสถาบันที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 67 สถาบัน โดยสรุปเหรียญเป็นดังนี้

เหรียญทอง ประกอบด้วย
1. วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 40-44 ปีหญิง นางสาวกนิษฐา เอียดมาก
2. วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 40-44 ปีหญิง นางสาวกนิษฐา เอียดมาก
3. วิ่ง 1500 เมตร รุ่นอายุ 40-44 ปีหญิง นางสาวกนิษฐา เอียดมาก
4. วิ่ง 1500 เมตร รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย นายวัฒนา ชฎากรณ์
5. วิ่ง 3000 เมตร รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย นายวัฒนา ชฎากรณ์
6. พุ่งแหลน รุ่นอายุ 55 ปีชาย อ.โรเบิร์ต เจมส์ ซานโตส
7. ขว้างจักร รุ่นอายุ 55 ปีชาย อ.โรเบิร์ต เจมส์ ซานโตส
8. วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 35-39 ปีชาย อาจารย์วชวรรษ พรหมมา นายวัฒนา ชฎากรณ์ นายอวยพร สิงพึงราบ นายสาธิต ขวัญชุม
9. เทนนิส คู่ผสม 35 ปี นายภราดร จีนชาวนาและนางสุนันฑา ศรีเอียด
10. เทนนิส หญิงคู่ 35 ปี นางสุนันฑา ศรีเอียดและดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์
11. เทนนิส คู่ผสม 40 ปี นายภราดร จีนชาวนาและดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์
12. แอโรบิก บุคคลคู่ผสม นายธนากร ชลเดช และวิรัญญา ประสานพจน์
13. แอโรบิกประเภททีมผสม
14. แบดมินตัน คู่ผสม 45 ปีขึ้นไป อ.นรากร สุวรรณโชติ และนางสาวภีรุวัลค์ บุญยเกียรติ

เหรียญเงิน ได้แก่
1. วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 35-39 ปีชาย นายสาธิต ขวัญชุม
2. วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย นายวัฒนา ชฎากรณ์
3. เดิน 3000 เมตร รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย นายวัฒนา ชฎากรณ์
4. เดิน 3000 เมตร รุ่นอายุ 40-44 ปีหญิง นางนฤมน ชฎากรณ์
5.วิ่ง 3000 เมตร รุ่นอายุ 40-44 ปีหญิงนางสาวกนิษฐา เอียดมาก
6. วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 45-49 ปีหญิง นางสาวปริณดา แสงอุไร

เหรียญทองแดง ได้แก่ แบดมินตันชายคู่ทั่วไป นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ และนายยุทธชัย ฮารีบิน

ประมวลภาพ


TOP