นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมอบรมนักดำน้ำอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง