นักศึกษาจากศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยมและทุนการศึกษาจาก สวทช.