อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมประชุม ทปอ.และ สอท.ครั้งที่ 3/2559 ที่ม.วลัยลักษณ์