คณะจากมหาวิทยาลัย Soka University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี