ข่าวการศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00- 12.30 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดการ รายละเอียดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sichon.wu.ac.th/file/graduate-20160620-153920-3E32P.doc

TOP