ข่าวการศึกษา

เปิดระบบจองหอพัก สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เลขประจำตัว 591xxxxx)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดระบบเพื่อให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (เลขประจำตัวนักศึกษา 591xxxxx) เข้าระบบเพื่อบันทึกข้อมูล และจองหอพัก ได้แล้ว โดยมีกำหนดเวลาดังนี้

  • นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนแบบ โค้วต้า และรับตรงรอบที่ 1-4 สมัครหอพัก ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 มิถุนายน 2559
  • นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนแบบ Admissions และรับตรงรอบที่ 5 สมัครหอพัก ตั้งแต่วันที่ 7-10 กรกฎาคม 2559
  • เปิดให้จองหอ/ห้องพักที่เว็บไซต์ : http://dsa.wu.ac.th/freshybook

 

สอบถามปัญหาการเข้าระบบได้ที่ โทร. 075-673-165 หรือ 075-673-000 ต่อ 4013 (เฉพาะในเวลาทำการ) หรือ Facebook : หอพัก ม.วลัยลักษณ์ # https://www.facebook.com/dorm.walailak #


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/

TOP