ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

คณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี จำนวน 7 คน ศึกษาเรียนรู้ "ระบบงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร

TOP