อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดติวเข้ม “เกณฑ์การประเมินค่าวรรณศิลป์” โดยวิทยากรระดับศิลปินแห่งชาติ