ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน "เทคนิคการแพทย์ไทยร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์"