อาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์