ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่าย WMS Champion Camp #4 ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 4 "WMS ออมสิน-เก่งคิด เศรษฐกิจพอเพียง"