ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่าย WMS Champion Camp #4 ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 4 "WMS ออมสิน-เก่งคิด เศรษฐกิจพอเพียง"

สำนักวิชาการจัดการขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่าย WMS Champion Camp #4 ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 4 "WMS ออมสิน-เก่งคิด เศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชิงทุนการศึกษาซึ่งสนับสนุนจากธนาคารออมสิน และถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของโครงการได้ที่
เว็บไซต์ http://wmscamp.wu.ac.th/
เฟสบุค https://www.facebook.com/PorPiengCamp/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wmscamp.wu.ac.th/

TOP