เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อเรื่อง Look East Policy: Indian Maritime Perspective