ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “I Am Chut Wutty”

งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วลัยลักษณ์วิจัยและกลุ่มวิจัยการเคลื่อนย้ายของผู้คนยุคโลกาภิวัตน์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญชมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “I Am Chut Wutty” สารคดีว่าด้วยเรื่องราวของ Chut Wutty นักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมชาวกัมพูชาและผู้นำเครือข่ายชาวบ้านปกป้องผืนป่าชุมชนในกัมพูชา เขาถูกยิงตายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะที่พานักข่าวเข้าไปดูการทำลายผืนป่าเมื่อวันที่ 26 เมษายน ปี ค.ศ. 2012 สารคดีกำกับโดย Fran Lambrick นักวิจัยป่าชุมชนจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดที่เข้าไปทำวิจัยเกี่ยวกับป่าชุมชนในกัมพูชาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 และได้รู้จักกับ Chut Wutt

ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00–14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP