ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน สังกัดสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา