ข่าวทั่วไป

ขอเชิญรับฟังและรับชมรายการวิทยุ"วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ"

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำรายการวิทยุ “วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางด้านสุขภาพ

ผู้สนใจสามารถติดตามชมรายการนี้ ได้ 3 ช่องทาง คือ
1.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ความถี่ 93.5 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 16.30 น.
2. สามารถรับฟังรายการย้อนหลังผ่านทาง www.youtube.com โดยพิมพ์ชื่อรายการ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ
3. สามารถติดตามรายการผ่านทางเวปไซต์ของศูนย์บริการวิชกาาร http://cas.wu.ac.th

TOP