ขอเชิญผู้สนใจ ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ฟรีค่าธรรมเนียม กับกิจกรรม หน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่(Mobile Unit)