ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยพนักงานหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษาครบ 59 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจแก่ปวงชนชาวไทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย พิธีสักการะศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีสงฆ์ โดยมีพระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ เป็นประธานพิธีสงฆ์ พร้อมด้วยพระธรรมทูตจากประเทศต่างๆ รวม 10 รูป ร่วมประกอบพิธี

ภายในงานมีการจัดแสดงสร้อยฝีพระหัตถ์ในโครงการถักร้อย-สร้อยรัก การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านโครงการเซรามิก และผลิตภัณฑ์ในโครงการ “ดร.น้ำจิต/ดร.น้ำใจ” และการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ในนามผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอร่วมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดียิ่ง ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอทรงเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และปวงชนชาวไทยชั่วนิจนิรันดร์เทอญ

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP