ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

แผนการรับนักศึกษาต่างชาติมาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจหนึ่งในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสภาบันในต่างประเทศ ขอแจ้งกำหนดการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ

มหาวิทยาลัย

รายชื่อนักศึกษา

ระยะเวลาการฝึก

สำนักวิชาเจ้าภาพ

1

University of Angers 
ประเทศฝรั่งเศส

1.Ms. Alexia Leclerc
2.Ms. Isabelle Le Roux
3.Ms. Benedicte Pathe-Gautier

4 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2559

แพทยศาสตร์

2

University of Angers
ประเทศฝรั่งเศส

1.Ms. Celine Redureau
2.Ms. Marie L’Huissier
3.Ms. Ariane Dubois

25 กรกฎาคม-26สิงหาคม 2559

แพทยศาสตร์

3

Universiti Putra Malaysia
ประเทศมาเลเซีย

1.Arif Deuraseh
2.Ms. Amira Deuraseh

21 กรกฎาคม-21 สิงหาคม 2559

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

4

State University of
Malang ประเทศอินโดนีเซีย

1. Ms. Septanti Elva Adi Kawuryani
2. Ms. Thursina Rizki Suryawardhani
3. Ms. Dina Novia Rosyida
4. Ms. Septa Widya Etika Nur Imaya Nabilah
5. Ms. Diah Ayu Puspitasari
6. Ms. Endah Suci P
7.   Ms. Aliffati Muarifa
8. Mr. Sunsya Putra Galih Cendekia         

สิงหาคม – ตุลาคม 2559

ศิลปศาสตร์

5

นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ทางด้านเภสัชศาสตร์

จากประเทศโครเอเชีย   จำนวน 2 คน
จากประเทศอียิปต์       จำนวน 2 คน
จากประเทศฝรั่งเศส     จำนวน 2 คน

11 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2559

เภสัชศาสตร์สำหรับสำนักวิชาต่างๆ ที่มีแผนการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาแลกเปลี่ยน หรือฝึกสหกิจศึกษาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ยินดีให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต้อนรับและปฐมนิเทศ การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย การมีส่วนร่วมในการประเมินผลและการนำเสนอทางวิชาการจากประสบการณ์การมาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการจัดกิจกรรมการเลี้ยงอำลา (ตามโอกาสอันควร) ทั้งนี้ สามารถติดต่อส่วนวิเทศสัมพันธ์ ได้ที่ อาคารบริหาร ชั้น 3 โทรศัพท์ ภายใน 3762 และ 3768

TOP