ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ สักการะทวดตุมปัง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่