ข่าวทั่วไป

สปสช.ตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น ในการเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาวจุรีรัตน์ ยงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนางอวยพร พรพิริยล้ำเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ 11 สุราษฎร์ธานี (สปสช.) เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น ในการเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และอาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับและนำชมสถานที่

ภาพกิจกรรม

TOP