ข่าวทั่วไป

ดร.ยูจิ มิซูคามิ Second Secretary, Political Affairs Division สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดร.ยูจิ มิซูคามิ Second Secretary, Political Affairs Division สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยพร้อมคณะ เยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ผู้แทนอธิการบดี ให้การต้อนรับพร้อมด้วย รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ ดร.ประสิทธิ์ คงทอง เลขาธิการสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้

ประมวลภาพ

TOP