ดร.ยูจิ มิซูคามิ Second Secretary, Political Affairs Division สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์