ข่าวเด่น

ชาวท่าศาลา-ผู้นำชุมชน แสดงความยินดีกับอธิการบดีม.วลัยลักษณ์คนใหม่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาคมชาวท่าศาลา คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้บริหารโรงเรียน ตำรวจ กลุ่มศิษย์เก่านิด้า เดินทางเข้ามอบช่อดอกไม้ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีคนใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆนี้ ที่อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP