อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์แพทย์ฯมวล.