ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่นแบบบรรยายการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่นแบบบรรยาย การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 การประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการสุขภาพ" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความแบบบรรยายดีเด่น http://masterorg.wu.ac.th/file/wuresearch-20160712-105615.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP