ข่าวการศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท - ป.เอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) รอบ 2

สำนักวิชาสารสนเทศศาสสตร์ หลักสูตรวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-2204, 0-7567-2212, 0-7567-2400 http://mit.wu.ac.th

2. ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3,089-6521250-1 http://surat.wu.ac.th

3. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM TOWER ชั้น 19 โทร 0-2299-0950-1 http://bkk.wu.ac.th/

4. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0-7567-3138,0-7567-3139 หรือสมัคร online ได้ที่ http://202.28.69.99/registrar/appgraduate/Applicantadd.asp

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://mit.wu.ac.th

TOP