ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Human Subject Protection Course

สถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง Human Subject Protection Course ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรม โดยการ Download ข้อมูลใบสมัครและส่งไปที่ โทรสาร 075-672551 พร้อมทั้งแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมได้ที่ โทร. 075-672553-4 ภายในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 หรือจนกว่าจะครบจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 150 ท่าน

Download สมัครonline ได้ที่
https://docs.google.com/a/g-mail.wu.ac.th/forms/d/1K1_Ac08EBAwHy6IfcohWOfCe-jh7-a84PvPNKHcpMkM/edit

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/file/wuec-20160712-014824.pdf

TOP