ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Human Subject Protection Course