ขอเชิญร่วมงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ พบ ๒ ศิลปิน “วงพัทลุง” และ “ฅ.วงด้ามขวาน”