(ฉบับแก้ไข) ประกาศรายชื่อผู้สมัครการแข่งขันวิคเตอร์ แบดมินตันสยามนครธานี วลัยลักษณ์ โอเพ่น ครั้งที่ 1 2559