ข่าวสุขภาพและกีฬา

(ฉบับแก้ไข) ประกาศรายชื่อผู้สมัครการแข่งขันวิคเตอร์ แบดมินตันสยามนครธานี วลัยลักษณ์ โอเพ่น ครั้งที่ 1 2559

ขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันตรวจสอบรายชื่อของตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2559 หากมีรายชื่อตกหล่น หรือข้อมูลผิดพลาด ให้ติดต่อ คุณสรัญรัฐ 086-2730684 หรือ คุณยุทธชัย 081-5351319

หมายเหตุ ประกาศสายประเภทเยาวชนวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ช่วงเย็น และประเภทประชาชน วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

เอกสารแนบ

16 ปี หญิง
16 ปี ชาย
14 ปี หญิง
14 ปี ชาย
12 ปี หญิง
12 ปี ชาย
10 ปี หญิง
10 ปี ชาย
8 ปี หญิง
8 ปี ชาย

TOP