ข่าวทั่วไป

พุธ ๒๗ กรกฎา วันภาษาไทยวลัยลักษณ์'๕๙ อันเนื่องจากวันภาษาไทยแห่งชาติ

   พุธที่ ๒๗ กรากฎา ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมรักยิ่งใหญ่ไทยภาษา
ตั้งแต่ ๑๒.๓๐ นาฬิกา เริ่มรับรางวัลเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
   ด้วยแข่งร้อยกรองทำนองไทยทั่วประเทศ ผู้เก่งกาจพิเศษเพชรอักษร
ระดับประถมฯถึงอุดมศึกษามานครฯ ประลองกลอนประเลงกาพย์กกำซาบทรวง
   หลังจากนี้มีเสวนาภาษาไทยสยาม เพื่อปลูกให้งดงามสุดแหนหวง
ภาษาถิ่นไทยในเพลงเร่งตักตวง ยุคทองอย่าให้ล่วงลับเลยไป
    วงด้ามขวานหนุ่มหน้าหวานยงยุทธ ดำศรี เป็นนักร้องนักดนตรีที่สดใส
เพลงไกเถือนเหอเอ่อดังฟังชื่นใจ ภาษาไทยไพเราะเสนาะจินต์
   วงพัทลุงมุ่งหน้ามาเพื่อชาติ ร้องเพลงหรอยอาฆาตเปี่ยมศาสตร์ศิลป์
เด็กบ้านๆ เพลงดังยังรวยริน เทอดพงศ์ เภอบาล ยังถวิลถึงบ้านเรา
   ในวันนี้มีถ่ายทอดสดวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ นครฯ แจ่มชัดมิหงอยเหงา
ทีวีดาวเทียมไปทั่วโลกโบกไม่เบา วันภาษาไทยวลัยลักษณ์เราสู่โลกา
    จึงเชิญชวนไทยถ้วนหน้าอย่านิ่งเฉย อย่าละเลยภาษาแม่ดูแลเถิดหนา
เพื่อเทอดองค์พงศ์พิพัฒน์กษัตริยา ภูมิพลมหาราชาไทย
   

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์ เชิญชวน

TOP