ม.วลัยลักษณ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อธิการบดีย้ำ พร้อมบ่มเพาะทุกคนให้เป็นคนดีและคนเก่ง