รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร สังกัดส่วนสารบรรณและอำนวยการ จำนวน 2 อัตรา