ม.วลัยลักษณ์ อบรมผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 3 ข้าราชการทั่วประเทศแห่เข้าร่วม