ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเปิดตัวรายการ ม.ทีวี ผ่าน 5 ช่องทีวีดิจิทัลอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ 32 สถาบัน และผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 5 ช่อง ร่วมในพิธีเปิดตัวรายการ ม.ทีวี (MORE TV) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ลานกิจกรรม SIAM SQUARE ONE โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นประธานเปิดงาน

แนวคิดว่าด้วยช่องรายการเพื่อบริการสาธารณะ เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อปี พ.ศ. 2556 ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยรัฐ 27 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน 5 แห่ง ซึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลงเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ และได้เตรียมยื่นขอใบอนุญาตทีวีดิจิทัลช่องบริการสาธารณะ ด้านการส่งเสริมความรู้ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชื่อช่องว่า ม.ทีวี (MORE TV) ภายใต้สโลแกน “ทั้งชีวิตคือการเรียนรู้ : Learning never ends” เพื่อผลิตและออกอากาศรายการที่เป็นองค์ความรู้และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่สังคม โดยมุ่งหวังสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่คนไทยทั่วประเทศ

การร่วมกันของเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง 32 สถาบัน ในการเปิดตัวรายการ ม.ทีวี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความตื่นตัวให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะในระบบดิจิทัล และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงความพร้อมในการออกอากาศของรายการ ม.ทีวี โดยมีสถานีโทรทัศน์ต่างๆ รวม 5 ช่อง ให้ความร่วมมือในการออกอากาศของ รายการ ม.ทีวี ประกอบด้วย ช่อง Bright TV, Nation TV, NEW TV, TRUE4YOU และ Thai PBS รวมถึงเคเบิลทีวีท้องถิ่นครอบคลุมทุกภูมิภาคอีกอย่างน้อย 4 แห่ง

ก่อนหน้านี้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ ได้มีการเตรียมยื่นขอเปิดช่องต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แต่ยังไม่ได้รับโอกาสให้ยื่นคำขอ ในขณะที่มีการจัดทำรายการต้นแบบล่วงหน้าไปแล้ว จำนวน 11 รายการ รวมกันกว่า 150 ตอน ซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ เห็นสมควรให้นำรายการที่ผลิตแล้วเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและบริการสังคมตามเจตนารมณ์ที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งรายการ ม.ทีวี ผลิตโดยผู้ผลิตสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ ของสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นมืออาชีพ ในระดับคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ภายใต้งบประมาณกว่า 17 ล้านบาท โดยจะเริ่มออกอากาศในเดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP