นักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสและมาเลเซีย ร่วมแลกเปลี่ยน ที่ ม.วลัยลักษณ์