มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ "๒๕ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25th WU Anniversary" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร