ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา สโมสร สมาคม มูลนิธิ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP