ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา