ข่าวทั่วไป

ภาษาไทยและวันภาษาไทยแห่งชาติ

ภาษาไทย (๒๙ กรกฎา วันภาษาไทยแห่งชาติ)
   
       บรรพชนไทยค้นคิดภาษาไทยให้ลูกหลาน ได้พูดครับขับขานคะหวานใส
ใช้สื่อสารซ่านซึ้งถึงแก่นใจ ถ้อยคำไทยงดงามอร่ามจินต์
       ทั้งร้อยแก้วร้อยกรองทำนองเสนาะ จับใจเจาะจิตแจ่มจะวรรณศิลป์
ให้คุณค่าเพิ่มปัญญาได้หากิน พูด อ่าน เขียน ร้องรินทำนองเพลง
       ใช้สื่อสารแวดวงศ์วานสราญจิต หยอกเย้ามิตรมิ่งสมรทำนอนเขลง
แต่งคำกลอนอ้อนรักเชิงลักเลง ร้องเป็นเพลงสอดรับกับดนตรี
       เขียนเนื้อหาวิชาการสานความรู้ ทั้งคุณครูทั้งอาจารย์ซ่านสดศรี
ด้วยผลงานผ่านประเมินเพลิดเพลินดี ก็เพราะมีภาษามาสื่อความ
       ภาษาไทย เราคนไทยจึงต้องรัก ช่วยฟูมฟักเอาไว้ไม่เหยียดหยาม
พระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสไว้ให้คิดตาม ๒๙ ก.ค.๒๕๐๕ งดงามความเป็นไทย
       ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องบริสุทธิ์ เขียน อ่าน พูด เมื่อหลุด คอยแก้ไข
เราโชคดีที่มีภาษาไทย ประชาชนจึงสดใสใจเบิกบาน
       ๒๙ กรกฎา วันภาษาไทยแห่งชาติ ต้องมุ่งมาดด้วยกันมั่นสืบสาน
ภาษาไทยต้องดำรงคงตระการ ชั่วกัลปาวสานกาลโลกา
   
อารมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ แต่งร้อยกรอง

 

อารมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ แต่งร้อยกรอง


TOP