สำนักวิชาศิลปศาสตร์และส่วนวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับคณะจากประเทศมาเลเซีย