ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์และส่วนวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับคณะจากประเทศมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ เจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2559การเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้ อยู่ภายใต้คอนเซ็ป "Academic Visit and Community Service" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ UniMAP ต้องการให้เกิดขึ้นนอกเหนือจากด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว คณะที่เดินทางเป็นคณะจาก UniMAP นำโดย Mr. Semangat Syamril Aklmar อาจารย์ประจำศูนย์ภาษานานาชาติ (Center for International Languages) และเคยฝึกสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อครั้งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย UiTM Ms. Nurul Razliana bt Abdul Razak อาจารย์ประจำคณะ Faculty of Engineering Technology (FeTech) Mr. Leong Kean Wei อาจารย์ประจำ School of Manufacturing พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายหอพัก ( Residential Principal Office) จำนวน 3 คน และนักศึกษาในสาขาต่างๆ จำนวน 26 คน ได้แก่ สาขา Computer Engineering, Bio process engineering, Agriculture engineering, Manufacture engineering, Electrical engineering, Mechatronic engineering, Civil engineering and Environmental engineering

กิจกรรมประกอบด้วย การศึกษาดูงานด้านหอพัก ซึ่งมี นางสาวสุมาลี สุโขพล พร้อมคณะให้การต้อนรับและนำชม การประชุมแลกเปลี่ยนกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และกิจกรรมบริการชุมชน ที่โรงเรียนประทีปศาสตร์ อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช

อนึ่ง มหาวิทยาลัย UniMAP เป็นมหาวิทยาลัยที่ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมาโดยตลอด เช่น โครงการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาสิ่งแวดล้อม การประชุมนานาชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Malaysian Universities Conference on Engineering & Technology (MUCET) และทางด้านภาษาศาสตร์ Symposium of International Languages and Knowledge (SILK) โครงการ In-country program โครงการ Asia Summer Program (ASP) โครงการค่าย Leadership Program โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมเยือนระหว่างมหาวิทยาลัยโดยผู้บริหาร

ประมวลภาพ

TOP