มวล.ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ