นักศึกษาไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลกลอนสด ม.เชียงใหม่