ข่าวเด่น

นักศึกษาไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลกลอนสด ม.เชียงใหม่
ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย นางสาวกวินสรา สุดใจ นายธนพล พลภักดี และนายกฤษฎา อัสดรกาญจน์ ซึ่งมีอาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประชันกลอนสดระดับอุดมศึกษา รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท ในวันภาษาไทยแห่งชาติ (ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี) ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์สุพรรณ ทองคล้อย “แรคำ ประโดยคำ” นักเขียนรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือซีไรต์ ประจำปี ๒๕๔๑ จากหนังสือรวมกวีนิพนธ์เรื่อง “ในเวลา” ซึ่งเป็นอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประชันกลอนสดครั้งนี้ แสดงทัศนะว่า ผลงานการประชันกลอนสดในปีนี้ถือว่ามีคุณภาพดีกว่าปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีผู้เข้าร่วมแข่งขันหลากหลายสถาบันจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ นับเป็นเรื่องยินดีที่น่าชื่นชม

ด้านนางสาวกวินสรา สุดใจ หนึ่งในตัวแทนนักกลอน กล่าวถึงการประชันกลอนสดครั้งนี้ว่า เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ได้มาเห็นรูปแบบการแข่งขันและลักษณะญัตติประชันกลอนสดซึ่งแตกต่างจากที่เคยพบมา แต่ทีมได้ใช้ประสบการณ์จากการฝึกฝนทำให้ประสบความสำเร็จในการประชัน และคว้ารางวัลมาได้ในที่สุด

นอกจากนี้ อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง ผู้ฝึกซ้อมและผู้ควบคุมทีม ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมการประชันกลอนสดรายการนี้เป็นปีแรก ได้เห็นรูปแบบการแข่งขันและลักษณะญัตติประชันกลอนสดที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่แล้ว เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเตรียมความพร้อมของทีม และจะเข้าร่วมการประชันกลอนสดรายการนี้ในปีต่อไปอย่างแน่นอน

อนึ่ง สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี) ชื่องาน “๗๐ ปี ทรงครองราชย์ นักปราชญ์แห่งภาษา ราชาผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม” โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ๓ รายการ ได้แก่ การร้องเพลงประกอบจินตลีลา ระดับประถมศึกษา การโต้วาที ระดับมัธยมศึกษา และการประชันกลอนสดระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศแต่ละรายการจะได้รับถ้วยองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย พร้อมทุนการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/its/site/viewnews/719

TOP