ข่าวทั่วไป

นายอำเภอท่าศาลา มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่อธิการบดีวันนี้ (2 สิงหาคม 2559) นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ในโอกาสรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องรับรอง อาคารบริหาร ในการนี้ อธิการบดี และผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมพูดคุยหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย

ประมวลภาพ

TOP