ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ ส่งนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ IMT-GT ครั้งที่ 18

อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 18 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและสัมมนาวิชาการระหว่างนักศึกษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างประเทศเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยในปีนี้ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2559 โดยในช่วงค่ำของวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Dato’ Dr. Adnan Bin Hussein ,President of IMT-GT Varsity Council และผู้บริหารของสถาบันเจ้าภาพ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ซึ่งมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จาก 12 สถาบันกว่า 1,000 คนการจัดกิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival ในปีนี้ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในหัวข้อ “Exploring ASEAN Culture through Seasons Dance Drama เน้นการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ กิจกรรมการสัมมนาในหัวข้อ “The roles of Youth on the Future of ASEAN” และกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอลชายหาด เทนนิส แบดมินตันและบาสเก็ตบอล โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จาก 3 ประเทศดังกล่าวเข้าร่วม ได้แก่ Universiti Utara Malaysia Universiti Sains Malaysia UniMAP Universiti Technology MARA Intitut Teknologi Medan Universitas Sumatera Utara Universitas Negari Medan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ม.สงขลานครินทร์ ม.ทักษิณ ม.วลัยลักษณ์ และม.เทคโนโลยีศรีวิชัย

สำหรับกิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยมีมหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia) ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกันก่อตั้ง เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานิสิตนักศึกษาร่วมกัน ผ่านกิจกรรมทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษาผู้นำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในเครือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งได้ตกลงที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี โดยมุ่งหวังจะพัฒนานิสิต นักศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในหมู่เยาวชนของสามประเทศให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ภาพข่าว

ข่าว : ปิยวัชน์ คงอินทร์
ภาพ : นางสาวปิยวรรณ คงอินทร์

TOP