มวล.-เครือข่ายสหกิจฯใต้ตอนบน-สกอ. จัดเวิร์คช็อป คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่น 4