นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1