ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์เตรียมรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ลงนาม MOU กับ Universitas Negeri Malang (UM) หรือ State University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้มีการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง In bound และ Out bound ต่อเนื่องมาโดยตลอดนั้น

ในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2559 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โดยสาขาอาเซียนศึกษา มีแผนการรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 8 คน ดังนี้

1. Ms. Septanti Elva Adi Kawuryani
2. Ms. Thursina Rizki Suryawardhani
3. Ms. Dina Novia Rosyida
4. Ms. Septa Widya Etika Nur Imaya Nabilah
5. Ms. Diah Ayu Puspitasari
6. Ms. Endah Suci P
7. Ms. Aliffati Muarifa
8. Mr. Sunsya Putra Galih Cendekia​


TOP