ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศเวียดนามนางสาวลัดเกล้า ไกรแก้ว นักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษา ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย- เวียดนาม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 -22 กรกฎาคม 2559

โครงการดังกล่าวจัดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและเวียดนามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างกัน ซึ่งในแต่ละปี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเป็นผู้กำหนดเรียนเชิญให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม

นางสาวลัดเกล้า ไกรแก้ว เล่าว่า จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ได้รับความรู้ทางด้านสังคม ภาษาและวัฒนธรรมมากพอสมควร เพราะได้มีการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับเยาวชนเวียดนามตลอด 11 วันที่อยู่ที่ประเทศเวียดนาม มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันและกัน ทั้งในเรื่องอาหารการกิน การเรียนการสอนของสถานศึกษาต่างๆ ของเพื่อนๆทั้งไทยและเวียดนาม ได้เที่ยวชมบ้านเมืองของเมืองฮานอยโดยมีเพื่อนชาวเวียดนามเป็นผู้พาชม ได้เห็นทั้งวิถีชีวิตคนเมือง และวิถีชาวบ้านจากการได้ไปเที่ยวที่หมู่บ้านบาวี เห็นสังคมแปลกใหม่จากการดูเวียดนามผ่านหนังสือหรืออินเทอร์เน็ต เมื่อได้มาสัมผัสวิถีชีวิตจริงๆ ก็มีสังคมและวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างมาก ส่วนเรื่องภาษานั้นได้รับคำศัพท์มากมามายทั้งภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ สำเนียงการพูด และมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทซีพีที่ประเทศเวียดนามที่เป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ได้เห็นถึงนวัตกรรมกระบวนการผลิตของโรงงานและระบบการควบคุมที่ทันสมัยและปลอดภัย รวมไปถึงการได้องค์ความรู้ของการทำชีสจากนมวัวด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน การเลี้ยงผึ้งแบบธรรมชาติและกระบวนการการผลิตน้ำผึ้งแบชาวบ้าน และสิ่งชอบมากๆ คือ การไปที่ไร่ชาและทำชาออแกนิค ที่ผลิตแบบธรรมชาติทั้งกระบวนการผลิต

นอกจากนี้ นางสาวลัดเกล้า ไกรแก้ว บอกว่า สิ่งแรกที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองคือ การกินผักของคนเวียดนาม เพื่อนๆเวียดนามในโครงการบอกว่าถ้ามื้อไหนไม่มีผักจานข้าวก็ไม่อร่อย จะสังเกตได้คนเวียดนามมีรูปร่างดี การกินผักเป็นสิ่งที่จะนำมาใช้แน่นอน ต่อมาก็คือความรักชาติของชาวเวียดนามและความจงรักภักดีที่ชาวเวียดนามมีต่อลุงโฮจิมินท์ อยากปลูกฝังให้เยาวชนรักประเทศชาติและช่วยกันพัฒนาประเทศ อีกอย่างหนึ่งที่อยากนำมาพัฒนาเยาวชนภายในประเทศคือความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เมื่อเวลาเราสอนคำศัพท์ภาษาไทยใหม่ๆ เพื่อนๆเวียดนามก็มีการจดลงสมุดและพยายามที่จะใช้คำศัพท์นั้นกับเราบ่อยๆ อยากปลูกฝังให้เยาวชนของประเทศกระตือรือร้นออกหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ

นางสาวลัดเกล้า ไกรแก้ว กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก แต่ข้อมูลก่อนเริ่มโครงการเพื่อการเตรียมตัวมีค่อนข้างน้อย ตารางกิจกรรมค่อนข้างแน่น แต่ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะโอกาสที่จะได้เข้าร่วมโครงการที่ดีแบบนี้หายากมาก อยากจะขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมจัดโครงการและมอบโอกาสที่ดีให้กับเยาวชนไทย

ประมวลภาพ

TOP