ข่าวการศึกษา

วันไหว้ครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

องค์การบริหาร ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษากำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

กำหนดการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจำปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
....................................................

13.00 น. นักศึกษาพร้อมกัน   ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี
13.30 น. คณะกรรมการตัดสินการประกวดพานดอกไม้ ธูปเทียน
13.40 น. ตัวแทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนเข้าห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ณ ตำแหน่งที่เตรียมไว้
14.00 น. คณาจารย์พร้อมกันที่ ห้องประชุมส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรีเพื่อแต่งชุดครุยปริญญา
14.30 น.
 • ประธานในพิธีนำขบวนแถวคณาจารย์เข้าห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี  (ทางประตูด้านทิศใต้)
  นำขบวนด้วยตัวแทนนักศึกษาถือธงชาติ   ตรามหาวิทยาลัย  และธงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • นักศึกษายืนขึ้นต้อนรับขบวนแถวคณาจารย์พร้อมร้องเพลง    “ รักวลัยลักษณ์ ”
 • ผู้เชิญธงและตรามหาวิทยาลัย นำธงและตราเข้าประดิษฐานข้างโต๊ะหมู่บูชา
 • ประธานในพิธีและคณาจารย์ทั้งหมดนั่งประจำที่บนเวที
 • นักศึกษาร้องเพลง “ บูชาครู”  พร้อมกัน
 • ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    ( ดนตรีไทยบรรเลง)
 • คณาจารย์และนักศึกษายืนขึ้นไหว้พระพร้อมประธานในพิธี
 • เริ่มพิธีไหว้ครู    (ดนตรีไทยบรรเลง)
 • ตัวแทนนักศึกษากล่าวขึ้นต้นคำไหว้ครู และนักศึกษากล่าวคำไหว้ครูพร้อมกัน
 • ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำไหว้ครูจบ นักศึกษาทั้งหมดไหว้พร้อมกัน จากนั้นนั่งประจำที่
 • ยกเว้นผู้แทนนักศึกษาที่ถือพานดอกไม้ธูปเทียน
 • ตัวแทนนักศึกษาถือพานดอกไม้ ธูปเทียน  ขึ้นบนเวทีทำความเคารพหน้าโต๊ะหมู่บูชา
 • แล้วเดินเข่านำพานดอกไม้ธูปเทียนส่งให้ประธานในพิธีและคณาจารย์ กราบ 1 ครั้ง
  เดินเข่า  3 ก้าวจากนั้นลุกยืนและเดินลงจากเวทีเข้าไปนั่งประจำที่
 • ตัวแทนนักศึกษาเชิญหนังสือเพื่อทำพิธีเจิมหนังสือ
 • ประธานในพิธีเจิมหนังสือ
 • หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษากล่าวรายงาน   รางวัลผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจการนักศึกษาดีเด่น
 • รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านต่างๆ  นักศึกษารางวัลทุนเรียนดี   ผู้ใช้ห้องสมุดดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558  และเชิญประธานมอบรางวัลตามลำดับ
 • ประธานในพิธีมอบรางวัล
 • หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษากล่าวประกาศรางวัลการประกวดพานดอกไม้   พานธูปเทียน
 • และท่านประธานมอบรางวัล
 • ประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดพาน
 • ประธานในพิธีให้โอวาท
 • ประธานในพิธีกราบลาพระ  คณาจารย์และนักศึกษาทั้งหมดยืนขึ้นพนมมือไหว้พระจากนั้นประธาน 
  ในพิธีนำแถวคณาจารย์ออกจากห้องประชุมใหญ่ทางประตูทิศตะวันตก (ดนตรีไทยบรรเลง)
15.30 น. -     เสร็จพิธีไหว้ครู

           
           
           
           
           
         


TOP