ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ฯ จัดอบรม The 1st Training Workshop on Plasma Diagnostics for Fusion Research