ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ